§ 36 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Meri-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-5087

Päätöspäivämäärä

16.9.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan paloesimiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Asemamestari Markku Rintala esittää, että [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.10.2022 - 30.04.2023 Meri-Porin paloasemalla virkanumerolla 38870024. [peitetty] ensimmäinen sijoituspaikka on Meri-Porin paloasema.

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.10.2022 – 30.04.2023 virkanumerolla 38870024.

 

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos