§ 37 Määräaikainen ylipalomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Meri-Porin paloasema

Lataa 

PRIDno-2022-5089

Päätöspäivämäärä

16.9.2022

Päätöksen tekijä

Aluepalopäällikkö, Pori

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan paloesimiesten palvelussuhteeseen ottamisesta päättää aluepalopäällikkö.

Kuvaus

Asemamestari Markku Rintala esittää, että [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.10. - 31.10.2022 Meri-Porin paloasemalla virkanumerolla 68393023. [peitetty] ensimmäinen sijoituspaikka on Meri-Porin paloasema.

 

 

 

 

Päätös

Päätän, että [peitetty] palvelussuhdetta jatketaan ajalle 1.10. – 31.10.2022 virkanumerolla 68393023.

 

Allekirjoitus

Juuso Suonpää, vs. aluepalopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos