§ 50 Tonttijaon 8396 hyväksyminen osalle Susikoski 91. kaupunginosan korttelia 57 (tontit 1-3)

Lataa 

PRIDno-2019-2687

Päätöspäivämäärä

27.8.2019

Päätöksen tekijä

Apulaiskaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Tonttijaon muutos on voimassa olevan asemakaavan (rakennuskaava 413 6) ohjeellisen tonttijaon mukainen.

Tonttijakoehdotus on ollut julkisesti nähtävänä asiakaspalvelupiste Porinassa ajalla 6.6.- 19.6.2019. Tonttijakoehdotuksesta ei ole saatu muistutuksia.

Tonttijakokarttaan on nähtävilläoloajan jälkeen teknisluonteisena korjauksena korjattu virheellinen asemakaavamerkintä AO oikeaan muotoon AO1.

Päätös

Apulaiskaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon osalle Susikoski 91. kaupunginosan korttelia 57 (tontit 1-3).

Allekirjoitus

Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, ympäristö- ja lupapalvelut, rakennusvalvontayksikkö

Organisaatiotieto

Rakennusvalvontayksikkö