§ 14 Autotarvikkeet, osa 2. Kuorma-autojen ja työkoneiden yleisvaraosat

Lataa 

PRIDno-2022-4993

Päätöspäivämäärä

17.11.2022

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset
Hankintaan liittyy useita kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ja ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä (Autotarvikkeet (HAN 20) yleisvaraosat ja kemikaalit). 

Kelpoisuustarkistuksen perusteella todettiin, että saatu tarjous täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit
Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:

HINTA max. 75 pistettä.
- kohderyhmän nettohinnoiteltujen tuotteiden yhteishinta.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET max. 25 pistettä jakautuen seuraavasti:

Palvelukuvaus max. 15 p
-arvioitavana yhteistoiminta-alueen noutopisteiden sijainnit, tuotevalikoima, 
tuotenimikkeiden määrä, tilaamistavat ja toimitusajat tilauksesta.

Tuoteominaisuudet max. 10 p
-varaosien ja kemikaalien tuoteominaisuudet arvioidaan annettujen tuotetietojen 
perusteella.

Arviointikriteerit kuvattu tarkemmin liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä.

Tarjousten arviointi ja vertailu:
Koska tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia oli vain yksi, ei varsinaista hintavertailua laadittu. 

Tarjouksen hintatasoa, palvelukuvausta ja tarjottujen tuotteiden tuoteominaisuuksia on arvioitu asiantuntijoiden kesken ja todettiin, että annettu tarjous on kohderyhmän 2. osalta tarkoituksen mukainen ja hintatasoltaan kohtuullinen.

Kuvaus

Hankinta koskee Porin kaupungin sekä yhteistoimintatahojen tarpeisiin hankittavia moottoriajoneuvojen (henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen sekä työkoneiden)  yleisvaraosia ja kemikaaleja. Hankintakokonaisuuden arvioitu kokonaisarvo on 1 200 000 € ja siten EU-kynnysarvon ylittävä. Kyseessä on Porin kaupunginhallituksen määrittämä yhteishankinta, jotka hankintapalvelut kilpailuttaa ja joista hankintapäällikkö tekee hankintapäätöksen. Hankintaa on valmisteltu Porin kaupungin Teknisen toimialan infrayksikön edustajien kanssa.

Hankintailmoitus julkaistiin Tarjouspalvelu.fi/Pori – portaalin kautta Hilmassa 24.9.2022. Tarjousaika päättyi 31.10.2022 klo 12.00. Hankintamenettely oli avoin. Osatarjous oli mahdollinen.

Hankinta ja hankintapäätös on jaettu kohderyhmiin seuraavasti:
Osa 1. henkilö-. paketti- ja kevyt kuorma-autojen yleisvaraosat
Osa 2. kuorma-autojen ja työkoneiden yleisvaraosat
Osa 3. kemikaalit.

 

Tässä hankintapäätöksessä on kyseessä osakokonaisuus 2. kuorma-autojen ja työkoneiden yleisvaraosat.

Sopimuskausi alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa 30.11.2024 asti, jonka jälkeen mahdolliset 1 + 1 optiovuotta.

Tilaajilla on oikeus hankkia toimittajalta myös muita kuin tarjouspyynnön "hankinnan kohteen kriteerit" -kohdassa nettohinnoiteltuja tuotteita. Tuotteiden on kuitenkin oltava tarjouspyynnön kohderyhmien mukaisia, joista sopimus on laadittu. Tällöin hintojen tulee olla markkinahintoihin nähden kilpailukykyiset, ja myynnissä noudatetaan tämän tarjouspyynnön myötä syntyviä sopimusehtoja.

Hankinnassa on mukana: Pori. Tarvittaessa hankintaa tulee voida laajentaa muiden hankintapalveluiden yhteistoimintatahojen sekä konserniyhtiöiden käyttöön sopimuskauden aikana niiden tarpeiden mukaan. Näissä tapauksissa tulee aina ensin olla yhteydessä Porin kaupungin hankintapalveluihin.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi kohderyhmään 2: Porin Auto-Sale Oy.

 

Päätös

Päätetään, edellä mainittujen kokonaistaloudellisten kriteerien perusteella, että autotarvikkeet kohderyhmään osa 2. Kuorma-autojen ja työkoneiden yleisvaraosat sopimustoimittajaksi valitaan Porin Auto-Sale Oy.

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Hankintapalvelut, Talous- ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö