§ 3 Sitoutuminen Sarastia Oy:n sähkötarvikkeiden hankintaan

Lataa 

PRIDno-2023-535

Päätöspäivämäärä

14.2.2023

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen peruste

Perusteluina sitoutumisesta Sarastia Oy:n kilpailuttamaan sähkötarvikkeiden kilpailutukseen ovat:

         •    yhteiskilpailutuksella saatavat volyymi ja prosessisäästöt
         •    palveluvalikoima ja hinnoittelun hallittavuus
         •    kattava tuotevalikoima
         •    sopimuskauden aikainen neuvotteluvoima ja sopimushallinta
         •    mahdollisuus osallistua hankinnan valmisteluun ja siten päästä vaikuttamaan 
         •    kilpailutuksen ja tulevan sopimuksen sisältöön.
 

Kuvaus

Sarastia Oy:n yhteishankintayksikkö kilpailuttaa ja neuvottelee omistajiensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimushallinnasta.

Hankinnan kohteena on kattava valikoima erilaisia sähkötarvikkeita. Hankinta sisältää 24/7 päivystyspalvelun sekä verkkokaupan. Hankinta on suunniteltu jaettavaksi maantieteellisiin osakokonaisuuksiin kilpailutukseen sitoutuvien asiakkaiden sijainnin perusteella.

Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä, jonka perusteella jokaiseen osakokonaisuuteen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.

Sopimuskausi on tavoitteissa alkaa toukokuussa 2023.

Asiaa on valmisteltu teknisen toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Tällä päätöksellä sitoumus tehdään Porin kaupungin osalta ja muille YTA-kunnille jää mahdollisuus tarvittaessa sitoutua sopimukseen myöhemmin sopimuskaudella.

Porin kaupungin osalta volyymit tässä tuoteryhmässä vuonna 2022 ovat olleet 473 000 €.

Päätös

Päätetään, että hankintapalvelut tekee sitoumuksen Porin kaupungin osalta Sarastia Oy:n sähkötarvikkeiden yhteishankintaan ja ilmoittaa optioasiakkaiksi muut seudullisten hankintapalvelujen YTA-kunnat (Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila Pomarkku ja Ulvila).

Allekirjoitus

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, Konsernipalvelut/ Talous ja hallintoyksikkö

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö