§ 171 Hälytysrahaa ja vuoronvaihtoa koskevien paikallisten sopimusten irtisanominen 31.12.2022

Lataa 

PRIDno-2022-5211

Päätöspäivämäärä

30.9.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintäsäännön § 21 mukaan henkilöstöjohtaja päättää palkoista, palkkausjärjestelmistä ja palkkausjärjestelmien soveltamisesta, ellei päätösvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle.

KVTES:n Pääsopimuksen IV luvun § 13 mom. 3 mukaan paikallinen sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisen tiedoksiantamisesta, minkä jälkeen noudatetaan asianomaisen valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.

Kuvaus

Hyvinvointialue on lähettänyt kunnille/kuntayhtymille 20.9.2022 sähköpostin, jossa kuntia/kuntayhtymiä ohjeistetaan irtisanomaan hälytysrahaa ja vuoronvaihtoja koskevat paikalliset sopimukset päättymään 31.12.2022. 

KVTES:n Pääsopimuksen IV luvun § 13 mom. 3 mukaan paikallinen sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisen tiedoksiantamisesta, minkä jälkeen noudatetaan asianomaisen valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.

HR-yksikkö on kerännyt hälytysrahaa ja vuoronvaihtoa koskevat paikalliset sopimukset niiltä osin kuin sopimusten piirissä on hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä. Perusturvan ja Porin Palveluliikelaitoksen hälytysrahaa koskevat paikalliset sopimukset ovat viranhaltijapäätöksen liitteenä. Porin kaupunki irtisanoo perusturvan ja Porin Palveluliikelaitoksen toistaiseksi voimassa olevat hälytysrahaa koskevat paikalliset sopimukset päättymään 31.12.2022.

Päätös

Irtisanon liitteenä olevat, perusturvan ja Porin Palveluliikelaitoksen hälytysrahaa koskevat paikalliset sopimukset siten, että sopimusten viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2022.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö