§ 103 Virkanimikkeen muutos

PRIDno-2022-2511

Päätöspäivämäärä

19.5.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Sivistystoimialan toimintasäännön § 25 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virkanimikkeen muutoksesta ja kelpoisuusehtojen muutoksesta.

Kuvaus

Sivistystoimialan toimintasäännön mukaan henkilöstöjohtaja tekee virkanimikkeen muutoksen. Opetushenkilöstön virkanimikkeitä muutetaan tarkoituksenmukaisemmiksi sitä mukaa, kun virat jäävät avoimiksi ja kun tarvetta nimikkeiden muutokseen tulee.

Taustaa virkanimikkeen muutokselle

Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukio muodostivat uuden Porin lukion 1.8.2021 alkaen. Porin lukiossa on tällä hetkellä 33 vakituisen lehtorin virassa olevaa opettajaa. 14 heistä on nimikkeellä lukiokoulutuksen lehtori ja 19 on nimikkeellä lukion lehtori. Viranhoitovelvollisuus ja palkkaus ovat samat molemmissa nimikkeissä.

MultiPrimuksen virkarekisterissä, johon virkoihin valitut kirjataan viran tunnusnumerolle, ei ole lukiokoulutuksen lehtorin nimikettä, ainoastaan lukion lehtorin nimike. Lukiokoulutuksen lehtoreiden virkanimikettä on käytetty virkamääräyksiä tehtäessä vuonna 2014 ja sitä aiemmin. Lisäksi sivistyslautakunnan viranhoitovelvollisuuden muutoksia koskevissa päätöksissä opettajia on nimetty lukiokoulutuksen lehtoreiksi.Sivistystoimiala esittää, että virkanimikkeitä selkeytetään ja yhdenmukaistetaan niin, että kaikki seuraavat 14 lukiokoulutuksen lehtorin nimikettä muutetaan lukion lehtorin nimikkeiksi:

[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori
[peitetty] Lukiokoulutuksen lehtori

 

Päätös

Päätän, että esityksen mukaisten lukiokoulutuksen lehtoreiden nimike muutetaan lukion lehtorin nimikkeiksi 1.8.2022 alkaen: [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty], [peitetty] ja [peitetty].

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö