§ 160 Virkojen nimikkeiden muutos

Lataa 

PRIDno-2022-4744

Päätöspäivämäärä

2.9.2022

Päätöksen tekijä

Henkilöstöjohtaja

Päätöksen peruste

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintasäännön 12 §:n mukaan viran nimikkeen muutoksesta päättää henkilöstöjohtaja.

Kuvaus

Satakunnan pelastuslaitos esittää, että seuraavien virkanumeroiden nimikkeet muutetaan paloesimieheksi:

Virkanumero 68393007 (ylipalomies)

Virkanumero 68393008 (ylipalomies)

Virkanumero 68393009 (ylipalomies)

Virkanumero 73598014 (aluepalomestari)

Virkanumero 73598022 (aluepalomestari)

 

Satakunnan pelastuslaitos esittää, että seuraavan virkanumeron nimike muutetaan palomieheksi:

Virkanumero 38840002 (palomestari)

 

Nimikkeiden muutos perustuu Lounais-Suomen Aluehallintoviraston Satakunnan pelastuslaitokselle antamaan korjausmääräykseen ja siihen liittyvään pelastuslaitoksen johtokunnan päätökseen henkilöstöresurssin lisäyksestä.

 

Pelastusjohtaja on hyväksynyt esityksen.

Päätös

Päätän, että virkanimikkeet muutetaan esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, konsernipalvelut, HR-yksikkö

Organisaatiotieto

HR-yksikkö