§ 79 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen Pak-linjaston uusinta urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2022-5272

Päätöspäivämäärä

28.9.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Valintaperusteena oli urakan halvin hinta

Edullisemman tarjouksen jätti Caverion Oy, 5.400,00 € alv 0% 16.9.2022.

Kuvaus

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen PAK-siirtopumppauksen pumput ja linjastot ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän. Porin Vesi, liikelaitos on hankkinut tarvittavat siirtopumput erillishankintana.

Porin Vesi, liikelaitos pyysi tarjouksia siirtoputkiston uusinnasta avoimella menettelyllä.

Kohteeseen kävi tutustumassa kaksi tarjoajaa ja molemmat jättivät tarjoukset urakasta.

 

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen PAK-siirtopumppauksen putkistouusinta tilataan edullisemman tarjoukseen jättäneeltä Caverion Oy:ltä tarjouspyynnön, katselmuksen ja tarjouksen 16.9.2022 mukaisesti.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi