§ 93 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen aitojen vaurioiden korjaukset

Lataa 

PRIDno-2022-6115

Päätöspäivämäärä

10.11.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Tarjouksen kokonaissumma alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Tarjous täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Tarjous on tekninen ja taloudellinen kokonaisuus huomioiden hyväksyttävissä.

Kuvaus

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen aidassa on puutteita. DT Works Oy on tarjonnut puutteiden korjauksia tarjouksessaan TA1919

Päätös

Tilataan Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen aitojen korjaukset tarjouksen TA1919 mukaisesti DT Works OY:ltä, hintaan 5.000,00€ (alv 0%)

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi