§ 61 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivon K-308 korvaaminen uudella kaivolla, suunnittelu ja tutkimukset

Lataa 

PRIDno-2022-2951

Päätöspäivämäärä

14.6.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Tarjous täyttää kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjouksen kokonaissumma alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Afry Finland Oy (aik. Pöyry) suunnitellut Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen saneerauksen sekä tälle laitokselle tehtyjä uudistuksia ja tuntee laitoksen toiminnan periaatteet ja perusteet.

Tarjoajalla on myös laaja kokemus vastaavanlaisien kokonaisuuksien toteuttamisesta muille vesihuoltolaitoksille.

 

Kuvaus

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivo K-308 on laadultaan selvästi muita kaivoja heikompi ja tulee korvata uudella kaivolla vedentuotannon varmistamiseksi.

Kaivon uusiminen vaatii suunnitelmia ja tutkimuksia.

Afry Finland Oy on tarjonnut kaivon uusimiseen tarvittavia suunnitelmia ja näytteenottoohjelmaa ym. tarjouksessaan OPP-0068713 10.6.2022.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein tilata tekopohjavesikaivon paikan suunnittelu Afry Finland Oy:ltä tarjouksen OPP-0068713 10.6.2022 mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi