§ 65 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistusjärjestelmän muutoksien suunnittelu

Lataa 

PRIDno-2022-2953

Päätöspäivämäärä

25.7.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Tarjous täyttää kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjouksen kokonaissumma alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Afry Finland Oy (aik. Pöyry) suunnitellut Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen saneerauksen sekä tälle laitokselle tehtyjä uudistuksia ja tuntee laitoksen toiminnan periaatteet ja perusteet.

Tarjoajalla on myös laaja kokemus kokonaisuuksien suunnitelusta muille vesihuoltolaitoksille.

Kuvaus

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella käytettään talousveden ja vedenpuhdistusprosessin pH:n säätöön sammutettua kalkkia. Veteen lietettyä kalkkia pumpataan kahdessa vaiheessa.

Nykyiset kalkkijärjestelmän pumput ja ohjauslaitteet ovat tulleet elinkaarensa loppuun. Pumppuhin ei saa kaikkia varaosia. Taajuusmuuttajat tulee uusia.

Nykyisen järjestelmän layout on huollettavuuden kannalta huono.

Järjestelmän toimivuuden parantamiseksi ja asennusurakan kilpailuttamiseksi tulee laitteet, niiden sijoittelu, putkistot, mittalaitteet ja taajuusmuuttajat suunnitella ja mitoittaa suunnittelijan toimesta.

Afry Finland Oy on tarjonnut uusimisen vaatimia suunnitelmia ja kilpailuttamiseen liittyvien dokumenttien tuottamista tarjouksessaan OPP-0069742.

 

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että Porin Vesi, liikelaitos tilaa Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistusjärjestelmän muutoksien suunnittelu Afry Finland Oy:ltä tarjouspyynnön, katsemuksen ja tarjouksen OPP-0069742 mukaisesti. Suunnittelutyöstä solmitaan konsulttisopimus.

 

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi