§ 81 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen säätöventtiilin ja toimilaitteen hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-5365

Päätöspäivämäärä

6.10.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Porin Vesi, liikelaitos pyysi tarjouksen toimilaitteesta ja venttiilistä niitä toimittavalta Econosto Oy:ltä.

Econosto Oy tarjosi venttiiliä ja siihen valmiiksi asennettua toimilaitetta hintaa 4 990,00 € Alv 0% tarjouksessaan 902022 / 3 253, 29.9.2022

Tarjouksen kokonaissumma alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Tarjous on hinnaltaan ja ehdoiltaan hyväksyttävissä ja se täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus ja vähimmäisvaatimukset.

Kuvaus

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistukseen syötettävän veden säätämiseen käytettävä toimilaite- ja venttiiliyhdistelmä ei toimi tällä hetkellä luotettavasti, vaan toimilaitteesta tulee virheellistä tietoa järjestelmään ja tällöin talousveden tuotannossa käytettävän kalkkiveden valmistus vaikeutuu merkittävästi.

Toimilaite ja venttiili tulee uusia.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein tilata venttiili ja toimilaite Econosto Oy:ltä tarjouksen 902022 / 3 253 mukaisesti hintaan 4 990,00 € Alv 0%.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi