§ 1 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen uusien pumppujen hankinta

Lataa 

PRIDno-2023-54

Päätöspäivämäärä

11.1.2023

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan kokonaisarvo alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon. Hankinnan arvo on 29.620,00  €/Alv 0%.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan toimivalta asiassa perustuu Pori Vesi, liikelaitoksen toimintasäännön 16.8.2021 kohtaan 3.2.

Kuvaus

Harjakankaan tekopohjavesilaitokslla käytetään sammutettua kalkkia puhdistusprosessin ja talousveden pH:n säätöön.

Nykyiset pumput ja niihin liittyvät laitteet ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja niiden varaosien saatavuus ja toimitusajat ovat huonoja.

Porin Vesi, liikelaitos on suunnitetteluttanut pumppujen, putkistojen sekä sähköjen ja automaation uusinnan Afry Finlandilla vuonna 2022.

Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota pumppujen oikeaan toiminta-alueeseen, niiden huollettavuuteen ja teknisiin ominaisuuksiin.

Suunnittelun perusteella Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt tarjousta viidestä kohteeseen soveltuvasta pumpusta ja kahdesta varaosasarjasta Sulzer Pumps Finland Oy:ltä

Päätös

Päätetään edellä mainituin teknisin ja taloudellisin perustein tilata kalkinvalmistuksen pumput, 5kpl, ja kaksi varaosasarjaa Sulzer Pumps Finland Oy:ltä, tarjouksen FIN.6148-SFI.22.6148-F0 mukaisesti

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi