§ 66 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen pohjaveden havaintoputkien asennus.

Lataa 

PRIDno-2022-3577

Päätöspäivämäärä

25.7.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Tarjous täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Uuden kaivon paikan, syvyyden, vedentuoton sekä muiden ominaisuuksien määrittämiseksi tulee suorittaa näyte/tarkkailuputkien asennus ja tehdä tarvittavat maanäytteenotot.

Ramboll Finland Oy:llä on työhön tarvittava kalusto, osaaminen ja kokemus.

Tarjouksen kokonaissumma alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

 

Kuvaus

Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivo K-308 on laadultaan selvästi muita kaivoja heikompi ja tulee korvata uudella kaivolla vedentuotannon varmistamiseksi.

Kaivon uusiminen vaatii tutkimuksia. Tutkimuksia varten tulee pohjavedenottamo 2 alueelle asentaa 3 kpl uusia tarkkailu/näytteenottoputkia.

Ramboll Finland Oy on antanut tarjouksen "Harjakankaan tekopohjavesilaitos Pohjavesiputkien asennus ja maanäytteiden otto" 30.6.2022 näyteputkien asentamisesta ja maanäytteiden otosta asennusohjelman  "Harjakankaan kairaus- ja havaintoputken asennusohjelma 01019855-001" mukaisesti, yksikköhinnoilla.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen pohjaveden havaintoputkien asennus tilataan Ramboll Finland Oy:ltä tarjouspyynnön, asennusohjelman ja tarjouksen mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi