§ 15 Hyvityskäytäntö asiakkaiden vuototilanteissa

Lataa 

PRIDno-2021-5083

Päätöspäivämäärä

14.2.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

 

Porin Vesi, liikelaitoksen toimintasäännön (päiv. 16.8.2021) mukaan liikelaitoksen johtaja päättää helpotuksen tai vapautuksen liikelaitoksen toimialaan kuuluvan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta 30.000 euroon saakka

Päätös

Vahvistan Porin Vesi, liikelaitoksessa noudatettavaksi hyvityskäytännöksi liikelaitoksen johtajan päätösvallassa olevissa asiakkaiden poikkeuksellisissa vuototilanteissa seuraavan:

  • Käsiteltäväksi otettavassa tapahtumassa hukkaan vuotaneen vesimäärän on oltava vähintään 200 m3 tai puolet asiakkaan vuosikulutusarviosta.
  • Piilevästä WC-vuodosta voidaan hyvittää sekä talousvettä että jätevettä 25 % käyttömaksusta.
  • Muissa asiakohdassa esitettyjen kaltaisissa tapauksissa voidaan hyvittää jäteveden käyttömaksusta 100 %, mikäli on selvää, että vuotanut vesi ei ole kulkeutunut jätevesiviemäriin sekä 25-50 % talousveden käyttömaksusta tapauskohtaisen arvion mukaisesti.

Hyvitys annetaan ainoastaan edelliseltä mittarinlukuväliltä.

Tämä päätös korvaa 1.11.2021 tehdyn päätöksen § 69.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi