§ 63 Karttatien jätevesipumppaamon saneeraus 2022, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2022-3447

Päätöspäivämäärä

21.6.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Kolme urakoitsijaa jätti tarjouksen määräaikana.

Tarjousten avauspöytäkirja on päätöspöytäkirjan liitteenä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Flowplus Oy.

Urakkaneuvottelu kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Flowplus Oy:n kanssa on pidetty 20.6.2022.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Kuvaus

Porin Vesi on pyytänyt tarjouksia Karttatien jätevesipumppaamon saneerauksesta 23.5.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä.

Urakka-ajaksi tarjouspyynnössä on määritelty 1.8. – 30.11.2022.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa huomioitavat seikat on esitetty tarjouspyynnössä.

 

Päätös

Porin Vesi päättää valita Karttatien jätevesipumppaamon saneerausurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Flowplus Oy:n.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi