§ 60 Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaamon lietepumpun asennus

Lataa 

PRIDno-2022-2387

Päätöspäivämäärä

14.6.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Tarjous täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Caverion Industrialla on työn vaatima osaaminen ja kokemus vastaavista töistä.

Tarjous on hinnaltaan hyväksyttävissä.

Pumpun asennus on osa Kiinteistö Oy Luotsinmäen puhdistamon vuoden 2022 investointi-ohjelmaa ja yhtiö vastaa siihen liittyvistä kustannuksista.

Kuvaus

Kiinteistö Oy Luotsinmäen puhdistamo on hankkinut uuden lietepumpun lietteenkuivauslinkojen syöttöön.

Pumpun asennus on osa yhtiön vuoden 2022 investointi-ohjelmaa ja yhtiö vastaa siihen liittyvistä kustannuksista.

Pumpun asennus vaatii putkistomuutoksia ja muutoksia pumpun petiin.

Porin Vesi, liikelaitos avasi asennustyös avoimen tarjouspyynnön aikavälille 7.4-27.5.2022.

Työhön kävi tutustumassa kolme tarjoajaa, yksikään ei jättänyt tarjousta määräaikaan mennessä.

Porin Vesi, liikelaitos pyysi tämän jälkeen tarjousta työstä Caverion Industria Oy:ltä. Caverion kävi tutustumassa kohteeseen ja jätti tarjouksen työstä katselmuksen ja pyydetyn sisällön mukaan.

Päätös

Päätetään edellä mainituin teknisin ja taloudellisin perustein, että Luotsinmäen keskuspuhdistamon lietteenkuivaamon lietepumpun asennus tilataan Caverion Industria Oy:ltä katselmuksen 8.6.2022 ja tarjouksen 10.6.2022 mukaisesti

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi