§ 77 Luotsinmäen keskuspuhdistamon selkeyttimien laahan pyörien varaosat

Lataa 

PRIDno-2022-5183

Päätöspäivämäärä

22.9.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Pyöriä toimittava Econet Oy on tarjonnut kahta pyörää ja niiden akseleita varaosiksi Luotsinmäen keskuspuhdistamolle tarjouksellaan 2022465.

Tarjouksen kokonaissumma alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Tarjouksen kokonaissumma on 6.581,00€ Alv 0%.

Tarjous on hinnaltaan ja ehdoiltaan hyväksyttävissä ja se täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus ja vähimmäisvaatimukset.

Kuvaus

Luotsinmäen keskuspuhdistamon selkeytimien laahojen pyörät ovat laitteen toiminnan kannalta kriittisiä osia.

Pyöriä on tarve pitää varaosina, jotta vikatilanteessa saadaan laitteisto korjattua.

Päätös

Tilataan edellä mainituilla perusteilla pyörät ja akselit Econet Oy:ltä tarjouksen 2022465 mukaisesti toimitettuna Luotsinmäen keskuspuhdistamolle.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi