§ 62 Luotsinmäen keskuspuhdistamon varalaitteet

Lataa 

PRIDno-2022-3278

Päätöspäivämäärä

15.6.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Sulzer Pumps Finland Oy on tarjonnut neljää uppopumppua ja kahta luistia sekä kahta luistin tiivistettä, pyydetyn mukaisesti toimitettuna Poriin. Tarjouksen numero 22 227.

Toimituksen kokonaishinta on 12.045,00€ Alv 0%.

Pumput sopivat olemassaoleviin yhteisiin ja luisteihin ja ovat teknisesti yhteensopivat järjestelmiin.

Tarjouksen kokonaissumma alittaa erityisalojen hankintalain kynnysarvon.

Tarjous on hinnaltaan ja ehdoiltaan hyväksyttävissä ja se täyttää tarjouspyynnön kelpoisuus ja vähimmäisvaatimukset.

 

Kuvaus

Porin Vesi, liikelaitoksen Luotsinmäen keskuspuhdistamolla on tarve hankkia varastoon aiempia vastaavia pumppuja ja luisteja, sekä luistin tiivisteitä.

Tarjous tarvittavista nykyisiä vastaavista pumpuista ja venttileistä on pyydetty Sulzer Pumps Finland Oy:ltä.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että tilataan tarjouksen 22 227 (15.6.2022) mukaiset uppopumput, luistit ja luistin tiivisteet toimitettuna Luotsinmäen keskuspuhdistamolle Sulzer Pumps Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi