§ 95 Reposaari-Tahkoluoto -paineviemäri ja vesijohto 2023

Lataa 

PRIDno-2022-6233

Päätöspäivämäärä

17.11.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Valintaperusteena on halvin hinta. Halvimman tarjouksen jätti Jullen-maanrakennus Oy.

Kuvaus

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt liitteenä olevalla tarjouspyynnöllä urakkatarjouksia Reposaari-Tahkoluoto -paineviemäri ja vesijohto 2023 -urakasta. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyyntö lähetettiin myös suoraan kahdeksalle urakoitsijalle. Viisi urakoitsijaa jätti määräaikaan mennessä tarjouksen. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat liitteinä. 

Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Halvimman hinnan jätti Jullen-maanrakennus Oy.

Urakka on aikataulutettu siten, että se voidaan aloittaa 15.1.2023 ja sen tulee valmistua 1.6.2023 mennessä.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Päätös

Urakoitsijaksi Reposaari-Tahkoluoto -paineviemäri ja vesijohto 2023 -urakkaan valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Jullen-Maanrakennus Oy. Porin Vesi, liikelaitos solmii urakkasopimuksen Jullen-Maanrakennus Oy:n kanssa yhtiön tarjouksen 13.11.2022 mukaisella hinnalla.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi