§ 88 Sopimus näytteenotto- laboratorio- ja asiantuntijapalveluista 2023-2024

Lataa 

PRIDno-2022-5614

Päätöspäivämäärä

26.10.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon. KVVY Tutkimus Oy:n sopimukseen ehdottama hinnoittelu on hyväksyttävissä sekä yksityiskohtaisesti arvioiden, että kokonaisuus huomioon ottaen. Valinnan perusteena on lisäksi laboratoriopalveluiden yhteys yhteistarkkailuihin ja asiantuntijapalveluihin.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtajan ollessa päätöksentekopäivänä vuosilomalla johtajan sijaisena ja siten päätöksentekijänä asiassa toimii Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan päätöksen § 20, 29.3.2022 mukaisesti verkostopäällikkö Markku Harju Porin Vesi, liikelaitoksen toimintasäännön 16.8.2021 3 §:n mukaisin hankintavaltuuksin.

Kuvaus

Porin Vesi, liikelaitos on osallistunut Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen jätevesikuormittajien yhteistarkkailuihin niiden alusta eli 1970-luvulta alkaen. Yhteistarkkailuvelvoitteet on määrätty kuormittajien eli kuntien ja teollisuuslaitosten ympäristöluvissa. Yhteistarkkailut koostuvat näytteiden otosta, analysoinnista ja asiantuntijaraporteista. Yhteistarkkailujärjestelmää on hoitanut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY ry), jonka jäsen Porin kaupunki on.

KVVY Tutkimus Oy:llä on Porissa toimipiste, jossa on näytteiden vastaanotto ja kriittisin analytiikka mahdollista talousvesiepidemiatilannetta varten. 

KVVY Tutkimus Oy:llä on lisäksi tarjolla näytteenottopalvelua sertifioitujen näytteenottajien toimesta; näitä palveluja voidaan tarvita erilaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa Porin Veden oman työn tukena. Yhtiöllä on myös hätätilannepäivystys iltaisin ja viikonloppuisin.

Porin Vesi, liikelaitos on neuvotellut KVVY Tutkimus Oy kanssa näytteenotto-, laboratorio- ja asiantuntijapalvelusopimuksesta vuosille 2023-2024. Liitteenä on neuvottelujen pohjata laadittu sopimusluonnos. Sopimuksen kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 000,00 €, alv 0 %.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että Porin Vesi, liikelaitos solmii sopimuksen näytteenotto- laboratorio- ja asiantuntijapalveluista 2023-2024 KVYY tutkimus Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Markku Harju, vs. johtaja, Porin Vesi, liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi