§ 17 Tiilinummi vesijohto pitkäsujutus 2022, urakoitsijan valinta

Lataa 

PRIDno-2022-896

Päätöspäivämäärä

17.2.2022

Päätöksen tekijä

Johtaja, Porin Vesi

Päätöksen peruste

Urakoiden valintaperusteena on halvin hinta. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Tarjousten avauspöytäkirja/vertailutaulukko on päätösesityksen liitteenä.

Porin Maastotyö Oy jätti sekä A- että B-urakkaan halvimman hinnan. Yhtiön tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset.

Urakkaneuvottelu Porin Maastotyö Oy:n kanssa on pidetty 16.2.2022.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

 

Päätös

Porin Vesi, liikelaitos päättää valita Tiilinummi vesijohto pitkäsujutus 2022 -urakan, sekä A- että B-urakan, toteuttajaksi halvimmat tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset jättäneen Porin Maastotyö Oy:n.

Allekirjoitus

Ismo Lindfors, johtaja, Porin Vesi liikelaitos

Organisaatiotieto

Porin Vesi