§ 1 Mittalaitteen päivitys

Lataa 

PRIDno-2022-710

Päätöspäivämäärä

9.2.2022

Päätöksen tekijä

Kadunrakennusmestari

Päätöksen perustelut

Päätimme suorittaa hankinnan suorahankintana, koska päivitetyn laitteen on oltava yhteensopiva olemassaolevan kaluston kanssa.

Lisäksi hankita on kokonaistaloudellisesti edullinen, koska Geotrim Oy suostui hyvittämään vanhoita laitteista hankinnan yhteydessä.

 

Päätös

Päätetään toteuttaa hankinta suorahankintana edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein. Mittalaite hankitaan Geotrim Oy:ltä.

Hankinnan kokonaisarvo hyvityksineen on 10 000 €, alv 0%.

Allekirjoitus

Tommi Välimaa,kadunrakennusmestari, Tekninen toimiala,Infran rakentamisen toimintayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö