§ 18 Asiakaspalvelun kehittämisen toimintaryhmän nimeäminen

Lataa 

PRIDno-2022-5404

Päätöspäivämäärä

11.10.2022

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelut -esikuntayksikön toimintasääntö 31.8.2020, 16 § Kaupunginjohtajan tehtävät ja toimivalta

Kuvaus

Osana Porin kaupungin asiakaspalvelun kokonaiskehittämistä on päätetty perustaa kaupunginjohtajan nimeämä asiakaspalvelun yoimintaryhmä. Toimintaryhmän jäseniä ovat kaupungin asiakaspalvelutyötä tekevien yksiköiden yhteyshenkilöt. Asiakaspalvelun kehittämisen ja suunnittelun tehtävään tullaan nimeämään asiakaspalvelukoordinaattori, joka vetää toimintaryhmää, sekä toimii ryhmän puheenjohtajana.

Toimintaryhmän laajuudesta johtuen (17 jäsentä), ryhmän jäsenistä valitaan kahden vuoden välein kehitystiimi, (noin 6 henkilöä), joka kokoontuu toimintamallin mukaisesti. Toimintaryhmän Teams-kanava on aina koko ryhmän seurannassa. Kehitystiimi valitaan asiakaspalveluiden kehittämistarpeiden mukaan. Aloittava kehitystiimi valitaan tulevan Yhteisasiakaspalvelun kehitystarpeiden näkökulmasta.

Tuomas Hatanpää esittää yksiköiden päälliköiden suostumuksella työryhmän jäseniksi alla olevat henkilöt:
Paula Kauppila, Pirjo Nyberg, Tarja Virtanen, Kalle Aaltonen, Marianne Keskimäki, Tero Grönmark, Marjo Ansaharju, Kirsi-Maria Viljanen, Jukka Ojanen, Johanna Koivukoski, Elina Tasku, Annika Alajärvi, Marjukka Heino, Mikko Kotiranta, Heikki Tuominen, Kati Kallionpää, Merika Lanne.

Päätös

Päätän, että työryhmän jäseniksi nimetään seuraavat henkilöt: 
Paula Kauppila, Pirjo Nyberg, Tarja Virtanen, Kalle Aaltonen, Marianne Keskimäki, Tero Grönmark, Marjo Ansaharju, Kirsi-Maria Viljanen, Jukka Ojanen, Johanna Koivukoski, Elina Tasku, Annika Alajärvi, Marjukka Heino, Mikko Kotiranta, Heikki Tuominen, Kati Kallionpää, Merika Lanne.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut