§ 4 Sote- ja gerokeskus Himmelin ohjausryhmän asettaminen

Lataa 

PRIDno-2022-808

Päätöspäivämäärä

16.2.2022

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasääntö § 16

Hallintosääntö 3. luku § 17

Päätös

Päätän asettaa Sote- ja gerokeskus Himmelin ohjausryhmän ja nimeän sen puheenjohtajaksi perusturvajohtaja Sanna Mustajoen. Nimeän jäseneksi toimialajohtaja Esa Kohtamäen, jäseneksi toimialajohtaja Markku Koppelomäen, jäseneksi sidosryhmäpäällikkö Janne Vartian, jäseneksi tuottavuusohjelman johtaja Marjukka Palinin ja ohjausryhmän sihteeriksi kutsun toimistosihteeri Niina Heinon. 

Pyydän seuraavia tahoja nimeämään ohjausryhmään edustajansa. 
•    Satakunnan hyvinvointialue
•    Satakunnan sairaanhoitopiiri
•    Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy
•    Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
•    Diakonia- ammattikorkeakoulu Porin-kampus
•    Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Ohjausryhmä voi kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä sekä kuulla työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.
Kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmän kokousjärjestelyistä ym. aiheutuvat kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut