§ 19 Vieraanvaraisuuden osoittaminen, TKI-kutsuvierastilaisuus

Lataa 

PRIDno-2022-5715

Päätöspäivämäärä

25.10.2022

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätös 10.6.2019, § 338 Ohje edustamisesta sekä tilaisuuksien tarjoiluista.

Hallintosääntö 35 §

Kuvaus

Iltatilaisuuden kohderyhmänä ovat Satakunnan sivistysjohtajat, 2. asteen rehtorit, matemaattis-luonnontieteelliset aineenopettajat, opinto-ohjaajat sekä alueen yritysjohtajat. Tilaisuuden tavoitteena on lisätä tietoisuutta Satakunnan TKI-yritysten tilanteesta sekä TKI-alan osaamisvajeesta. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan ensi syksynä Porin yliopistokeskuksessa aloittavasta tekniikan kanditutkinnosta.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki järjestää kaupungintalolla iltatilaisuuden keskiviikkona 23.11.2022 noin 50 hengelle klo 18.00. 

Iltatilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen käyttöön varatusta määrärahasta.

Kaupunginhallitus päättää vastaanoton isännyydestä.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Konsernipalvelut