§ 17 Bussipysäkkitoimenpiteet 2022

Lataa 

PRIDno-2022-2687

Päätöspäivämäärä

18.10.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Kuvaus

Porin seudun joukkoliikenneviranomainen, ​Porin Linjat Oy sekä Infran kunnossapitoyksikkö ovat aluvuodesta 2022 tehneet Infrajohtamisen toimintayksikölle esityksen katuverkon linja-​autopysäkkejä koskevista toimenpidetarpeista vuodelle 2022. Ehdotukset on käsitelty edellä mainitut osapuolet käsittävässä työryhmässä ja sovittu tänä vuonna toteutettavista toimenpiteistä.

Päätös

Päätän, että paikallisliikenteen pysäkki-​infraa koskevat toimenpiteet toteutetaan liitteenä olevan esityksen sekä siihen liittyvien suunnitelmakuvien mukaisesti.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö