§ 24 Kankaantie raskaan liikenteen pysäköintikielto

Lataa 

PRIDno-2022-5878

Päätöspäivämäärä

18.11.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Kuvaus

Porin Uudessaniityssä sijaitsevan Kankaantien lounaisreunalla olevien kiinteistöjen omistajat ovat esittäneet raskaan liikenteen pysäköintikieltoa tonttiensa kohdalle.

Aloitteessa todetaan, että raskaan liikenteen pysäköinti kyseisellä tiellä aiheuttaa suuren turvallisuusriskin. Auto tukkii toisen ajokaistan kokonaan. Alueen muu liikenne ei pääse liikkumaan turvallisesti, mm. autot, mopot, polkupyörät, lastenvaunut, rollaattorit tai jalankulkijat. Vuosien saatossa on ollut jo liian monta "läheltä piti tapausta”. Lisäksi omalle tontille on hankala välillä päästä, koska rekka-auto on toistuvasti pysäköity osittain portin eteen. Rekka-autoa tyhjäkäytetään tienlaidassa jopa yli tunninkin ennen liikkeelle lähtöä. Aloitteen tekijöitä huolestuttaa myös mahdollisten hälytysajoneuvojen pääseminen Kankaantien asuntoihin tarpeen niin vaatiessa.

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen ja pitää raskaan liikenteen pysäköintikiellon toteuttamista perusteltuna aloitteessa esitetylle katuosuudelle. Infrajohtaminen on laatinut periaatekuvan pysäköintikiellon osoittavista liikennemerkeistä (liitteenä).

Päätös

Päätän, että Kankaantielle toteutetaan liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetty pysäköintikielto.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö