§ 3 Kiinteistön ja ajoradan välisen piennaralueen päällystäminen

Lataa 

PRIDno-2021-3990

Päätöspäivämäärä

21.1.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Infrajohtamisen infrasuunnittelu on tutkinut anomuksen sekä käynyt kohteessa 31.8.2021 ja päättänyt myöntää luvan hakijoille päällystää piennaralueet tontin [Peitetty] rajaan asti Allintien osuudelta. Ennen työn aloittamista tulee asfaltoitavan alueen pohjan kunto sekä rakenteiden soveltuvuus asfalttipohjaksi varmistaa. Lisäksi tulee varmistaa hulevesikaivon toimivuus päällystyksen jälkeenkin.

Kiinteistön haltijan tulee toteuttaa edellä mainittu työ omalla kustannuksellaan ja kiinteistön haltijan tulee huolehtia päällystettävän piennaralueen kunnossapidosta.

Porin kaupunki ei vastaa päällystämisestä aiheutuneista vahingoista kiinteistölle tai kiinteistön rakennelmille.

Ennen töihin ryhtymistä on kiinteistön haltijan haettava katutyölupa palvelupiste Porinasta, osoite Yrjönkatu 13, Pori tai Porin kaupungin internetsivujen kautta.

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää tienpitäjän luvasta liikenteenohjauslaitteen ja muun vastaavan opasteen tai rakenteen asettamiseen.

Päätän antaa luvan piennaralueen päällystämiseen Allintien katualueella, tontin [Peitetty] kohdalla omalla kustannuksellaan edellä mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö