§ 13 Klasipruukintie, suojatie Siementien liittymän kohdalla

Lataa 

PRIDno-2021-5369

Päätöspäivämäärä

14.10.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen lautakunnan työohjelman mukainen suunnitelma.

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Kuvaus

Suojatien toteuttaminen Klasipruukintielle Siementien liittymän kohdalle.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan suunitelman.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö