§ 6 Kunnan suostumus yksityistien sulkemiseen

Lataa 

PRIDno-2021-6131

Päätöspäivämäärä

24.1.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää kunnan suostumuksesta tienpitäjälle liikenteenohjauslaitteen asettamiseen (tieliikennelaki 10.8.2018/4, 71 §).

Kaupungin tulee suostumusta antaessaan kohdella tasapuolisesti eri osapuolia. Lähtökohtaisesti suostumus yksityisteille asetettaviin liikenteenohjauslaitteisiin annetaan, ellei mitään erityistä syystä suostumuksen eväämiseksi ole. 

Päätös

Anomuksessa eritelty peltotie on Porin kaupungin asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseva yksityistie, jonka ylläpidosta vastaavat tien osakkaat. Tielle ei ole haettu eikä saatu kaupungin avustusta eikä kaupunki hoida tien kunnossapitoa.

Päätän antaa kaupungin suostumuksen yksityistielle asetettaviin, anomuksessa tarkemmin eriteltyihin liikenteenohjauslaitteisiin. Liikennemerkkien tulee olla tieliikennelain 75-82 §:ssä esitetyn mukaisia ja niiden asettamisessa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta liikenteenohjauslaitteiden käytöstä (20.5.2020).

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekinen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö