§ 15 Läpiajokiellon toteuttaminen Kylänraitille

Lataa 

PRIDno-2022-446

Päätöspäivämäärä

14.10.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Kuvaus

Kaupungille on tehty aloite läpiajon kieltämiseksi Porin Hyvelässä Kylänraitilla.

Aloitteen tekijä ehdottaa, että Kylänraitti suljetaan läpikulkuliikenteeltä kapeimmasta kohdasta (Alkaen Kylänraitin ja Hyvelänraitin risteyksestä ja jatkuen siihen saakka, kun Pohjoisraitti risteää Kylänraitin kanssa.) Kummassakin päässä pitäisi olla kielletty ajosuunta ‐merkki ja lisäkilpi, jossa sallitaan tonteille ajo.

Aloitteessa todetaan, että on suorastaan ihme, että Kylänraitilla ei ole sattunut mitään vakavaa. Läheltä piti ‐tianteita senkin edestä. Monet autoilijat eivät tunnu ymmärtävän, että pyörätie puuttuu ja autojen seassa kulkee myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä 
(mm. aamuhämärissä koululaisia matkalla kouluun).

Liikenneinsinööri on perehtynyt aloitteeseen ja tutkinut tilannetta kyseisellä katuosuudella. Kylänraitii on erittäin kapea, mutkainen vanha kylätie erityisesti Hyvelänraitin puoleisesta päästään. Pohjoisraitti rakennettiin joitakin vuosia sitten ohjaamaan liikennettä Kylänraitin ohi, mutta edelleen Kylänraittia käyttävät paljon sekä henkilöautot että raskas liikenne.

Liikenneinsinööri pitää läpiajokieltoa perusteltuna. Läpijaokiellosta on laadittu periaatekuva, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Päätös

Päätän toteuttaa liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetyn läpiajokiellon Kylänraitille.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö