§ 22 Laurilan yksityistie, suostumus liikenteenohjauslaitteelle

Lataa 

PRIDno-2022-5879

Päätöspäivämäärä

18.11.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää kunnan suostumuksesta tienpitäjälle liikenteenohjauslaitteen asettamiseen (tieliikennelaki 10.8.2018/4, 71 §).

Kuvaus

Laurilan yksityistien tiekunta on hakenut kaupungilta suostumusta liikenteenohjauslaitteiden asettamiseksi.

Tiekunnan kokouksessa 6.9.2022 on päätetty hankkia tien molempiin päihin yksityistietä osoittavat merkit sekä lisäkilvet, joissa teksti "Tienkäyttöoikeus osakkailla ja käyttömaksun maksaneilla".

Tieliikennelain 71§ mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa

  1. maantielle toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Väyläviraston ohjauksen perusteella; (8.5.2020/360)
  2. kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta;
  3. muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen
  4. tilapäistä käyttöä varten myös liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.

Kaupungin tulee suostumusta antaessaan kohdella tasapuolisesti eri osapuolia. Lähtökohtaisesti suostumus yksityisteille asetettaviin liikenteenohjauslaitteisiin annetaan, ellei mitään erityistä syystä suostumuksen eväämiseksi ole.

Laurilan yksityistie on Porin kaupungin asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseva yksityistie, jonka ylläpidosta vastaa Laurilantien tiekunta. Tielle ei ole haettu eikä saatu kaupungin avustusta eikä kaupunki hoida tien kunnossapitoa.

Päätös

Päätän antaa kaupungin suostumuksen Laurilan yksityistielle asetettaviin liikenteenohjauslaitteisiin.

Liikennemerkkien tulee olla tieliikennelain 75-82 §:ssä esitetyn mukaisia ja niiden asettamisessa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta liikenteenohjauslaitteiden käytöstä (20.5.2020).Koska tieliikennelaissa ei ole "Yksityistie" -liikennemerkkiä, esitän anomuksesta poiketen, että tien molempiin päihin asetetaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -merkit (C2) sekä tekstilliset lisäkilvet "Yksityistie" ja "Tienkäyttöoikeus osakkailla ja käyttömaksun maksaneilla".

 

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö