§ 7 Sunniementien kurvi

Lataa 

PRIDno-2021-4743

Päätöspäivämäärä

7.6.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikennejärjestelyistä katualueella.

Kuvaus

Isojoenrannan asukasyhdistys on ottanut kaupunkiin yhteyttä Sunniementien mutkassa tiealueelle ulottuvasta pensasaidasta. Kirjeessä todetaan, että Sunnniementiellä heti alkupäässä olevan kurvin kohdalla oleva pensasaita (käännytään vasemmalle Sunniemeen mentäessä) on sellaisessa kunnossa, että jos auto joutuu väistämään tekee se vaurion auton kylkeen. Asiasta on keskusteltu asianosaisen kanssa muutamia kertoja ja he eivät ole yhteistyöhaluisia siihen, että aitaa voisi leikata niin, että se ei aiheuta vauriota tiellä liikkuville ajoneuvoille. Keskustelijoina ovat olleet yhdistyksen hallituksen pari jäsentä, mutta keskustelu ei ole ollut kovin hedelmällistä.

Kirjeessä pyydetään kaupungilta neuvoa asian ratkaisemiseksi.

Sunniementie on yksityistie, jonka tienpitäjänä toimii tiekunta, jos sellainen on perustettu. Jos tiekuntaa ei ole perustettu, tien osakkaat toimivat yhteisvastuullisesti tienpitäjänä. Tienpitäjä vastaa tien ylläpidosta.

Liikenneinsinööri on keskustellut asiasta rakennetun ympäristön tarkastajan kanssa. Molempien näkemys on, ettei kaupungilla ole valtuuksia puuttua asiaan, koska kyse ei ole kaupungin hallinnoimasta alueesta. Tiekunnan tai tien osakkaiden tulisi itse neuvotella kyseisen tontin omistajan kanssa pensasaidan karsimisesta. Tarvittaessa neuvoa voi pyytää esimerkiksi valtakunnallisen Tieyhdistyksen yksityistieasiantuntijoilta.

Päätös

Päätän antaa aloitteen tekijälle edellä esitetyn vastauksen.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö