§ 16 Suojatien toteuttaminen Pohjoisraitille

Lataa 

PRIDno-2022-447

Päätöspäivämäärä

14.10.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta ja liikennejärjestelyistä katualueella pois lukien alueelliset yleissuunnitelmat, laajat liikenteelliset kokonaisuudet sekä pysäköinnin maksullisuuteen liittyvät liikennemerkkijärjestelyt.

Kuvaus

Kaupungille on tehty aloite suojatien toteuttamisesta Pohjoisraitille Matinpolun risteykseen. Aloitteessa todetaan, että kyseisessä kohtaa on linja‐autopysäkki (Pohjoisraitin eteläpuolella), jolta moni lapsi lähtee aamulla kouluun. Siinä on valitettavasti myös "kiihdytyssuora" autoille. Suojatie parantaisi hieman koulumatkan turvallisuutta.

Liikenneinsinööri on tutkinut aloitteen ja pitää suojatien toteuttamista perusteltuna. Suojatiestä on laadittu periaatekuva, joka on päätöksen liitteenä.

Päätös

Päätän, että Pohjoisraitille toteutetaan liitteenä olevassa periaatekuvassa esitetty suojatie.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö