§ 20 Susisuontien parannus

Lataa 

PRIDno-2022-2547

Päätöspäivämäärä

18.10.2022

Päätöksen tekijä

Liikenneinsinööri

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n nojalla liikenneinsinööri päättää tienpitäjän luvasta liikenteenohjauslaitteen ja muun vastaavan opasteen tai rakenteen asettamiseen.

Kuvaus

Porin Latu ry on tehnyt kaupungille aloitteen Susisuontien parantamisesta. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

"Susisuontie alkaa Niittymaantiestä ja päättyy omistamallemme ”latumajalle”, joka sijaitsee Porin kaupungin vuokratontilla. Kiinteistörekisterin mukaan Susisuontien leveys olisi 6 metriä. Tämän hetkinen tilanne on kuitenkin muuta, kulkuleveys on pääosin vain 3 metriä. Paikoin aivan tien reunassa on kookkaita puita ja korkeahko maavalli. Tiessä ei ole ohituspaikkoja vastakkain tulevien autojen varalta, yhtä sivutietä lukuun ottamatta.  

Olemme huolissamme tien kapasiteetistä mahdollisten hälytysajotarpeiden vuoksi. Majamme on virallisen retkeilyreitin varrella, joten pihan nuotiopaikkoja saavat retkeilijät käyttää vapaasti. Tavallista on että nuotiotulille saavutaan myös autoilla, sekä Niittymaan kylältä että kauempaakin. Toimipaikkaamme käytetään myös mm. perhetapahtumaan, johon on linja-autokuljetus. Yhdistyksen toimitiloja ja piha-aluetta käytetään omiin koulutuksiin ja tapahtumiin, tiloja käyttävät myös eri yhteisöt ja koululuokat, tiloja vuokrataan myös yksityiseen käyttöön perhejuhlia varten. 

Kuulisimme mielellään kaupungin mahdollisuudet tien leventämiseksi 6 metriin, tai edes sen verran että ohittaminen vastakkain kulkevien autojen välillä onnistuu ilman pitkiä peruutusmatkoja. 

Ellei kaupungilla ole mahdollisuutta tien leventämiseen, tarvitsisimme opastusta ja apua maanomistajien kanssa asiasta sopimiseen."

 

Infrajohtaminen on tutustunut aloitteeseen ja toteaa seuraavaa:

Susisuontie on yksityistie. Yksityistien perusparannus kuuluu tiekunnalle, tai jollei sellaista ole perustettu, yksityistien kiinteistön omistajille. Tiekunta voi hakea perusparannukseen avustusta, ensisijaisesti ELY-keskukselta.

Porin kaupungilla ei valitettavasti ole yksityisteihin liittyvää neuvontapalvelua. Tiekunnan kannattaa palkata asiantunteva tieisännöitsijä hoitamaan tiekunnan asioita. Myös valtakunnallisella Tieyhdistyksellä on tarjolla asiantuntijapalvelua.

Yksityistien varrella olevien kiinteistöjen omistajien tietoja on mahdollista tiedustella maanmittauslaitokselta.

Päätös

Päätän antaa aloitteen tekijälle edellä esitetyn vastauksen.

Allekirjoitus

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö