§ 26 Toimeksiantosopimus vakuutusmeklaripalveluista vuodelle 2023

Lataa 

PRIDno-2022-6614

Päätöspäivämäärä

15.12.2022

Päätöksen tekijä

Rahoitusjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelujen toimintasäännön 23 §:n mukaan rahoitusjohtajan hankintavaltuus on 50.000 euroa.

Kuvaus

Porin kaupungin henkilövakuutukset on viimeksi kilpailutettu vakuutusmeklari Novum Oy:n toimesta siten, että ensimmäinen vakuutuskausi on 1.1.2023– 31.12.2023 ja kaupunginhallitus päätti valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n. Näin ollen Porin kaupungilta Satakunnan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen siirtyvä toiminta ja sitä koskeva henkilöstö ei enää sisältynyt henkilövakuuttamisen tarjouspyyntöön.

Kaupunginhallitus on valinnut 6.9.2021 § 607 Omaisuuden,​toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset on saatettu voimaan 1.1.2022. Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus on hankittu edelleen Kevalta.

Koska vakuutuspalveluiden hankinta on jakaantunut vuoden 2023 alusta kolmeen eri yhtiöön ja Satakunnan hyvinvointialueen aloittamiseen liittyvien vakuutusmuutosten takia, omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuututusten ylläpidon ja hallinnoinnin helpottamiseksi esitetäään Novum Oy:n valitsemista näiden vakuutusmeklaripalveluiden tuottajaksi ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.  Vakuutusmeklaripalvelut vuodesta 2024 eteenpäin tullaan kilpailuttamaan erikseen vuoden 2023 aikana.

Vakuutusmeklaripalveluista on laadittu erillinen sopimusluonnos, joka on liitteenä.Sopimuksen vuosihinta on 11.000 euroa (ALV 0).

Toimeksiantosopimukseen sisältyy seuraavat palvelut:

Vakuutusten ylläpito ja hallinnointi

  • Uuden vakuutusdokumentaation ja laskutuksen tarkastaminen
  • Vakuutusten hallinnointi, ylläpito ja päivittäminen
  • Asiakkaan pyytämien vakuutusturvamuutosten voimaansaattaminen ja vakuutussopimusten irtisanominen
  • Vakuutusohjeistuksen laatiminen (vakuutuskäsikirja)
  • Asiakkaan pyytämien vakuutustodistusten ja muiden vakuutusdokumenttien hankkiminen
  • Tarpeellisten neuvottelujen / koulutusten järjestäminen asiakkaan ja /tai vakuutusyhtiöiden kanssa
  • Asiakkaan avustaminen ja neuvonta korvausasioissa
  • Vakuutusyhtiön korvauspäätösten oikeellisuuden tarkistaminen
  • Asiakkaan avustaminen korvauspäätösten muutoksenhaussa

Pienhankinta alittaa kansallisen kynnysarvon.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein vakuutusmeklaripalvelujen toimeksiannosta.

Allekirjoitus

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, konsernipalvelut, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö