§ 1 Kokoelmahankintapäätös_1/2022_Sarje ja Koskela

Lataa 

PRIDno-2022-1464

Päätöspäivämäärä

17.3.2022

Päätöksen tekijä

Taidemuseon johtaja

Päätöksen peruste

Videoteos DDR, logiikka, naiset hankittiin Briefe aus Nirgendwo -näyttelyn päätyttyä (10.8.2005) taiteilijoilta, mutta teosta ei löytynyt vuoden 2021 mediataideinventaariossa. Sarje ja Koskela tarjoutuivat leikkaamaan uuden version teoksesta käyttäen alkuperäisestä kuvamateriaalia:

"Teimme Porin taidemuseolle ehdotuksen, että voisimme leikata alkuperäisestä aineistosta uuden version DDR, logiikka, naiset -dokumenttia. Iloksemme taidemuseon johtaja Anni Venäläinen piti ajatusta hyvänä. Uusi versio on toteutettu korkealla resoluutiolla ja on rakenteellisesti samantapainen kuin alkuperäinen, mutta toki kyseessä on nyt pikemminkin uusi elokuva kuin rekonstruktio. Raaka-aine on samaa, mutta alkuperäisen elokuvan rakenteesta on vain muistinvarainen kuva." Helsingissä 19.1.2022 Kimmo Sarje ja Kimmo Koskela.

Kokoelma-amanuenssi Jasmin Lehtiniemi esittää, että Kimmo Sarjen ja Kimmo Koskelan vuonna 2022 leikkaama elokuva DDR, logiikka, naiset otetaan vastaan Porin kaupungin taidekokoelmaan korvaamaan kadonneen alkuperäisen teoksen, joka hankittiin kokoelmaan vuonna 2005. Koska kyseessä on kuitenkin uusi elokuva, annetaan teokselle oma inventaarionumero ja se merkitään vuoden 2022 kartuntaan. Kimmo Sarjen ja Kimmo Koskelan kanssa laaditaan luovutettavasta teoksesta mediataiteen käyttöoikeussopimus ja he toimittavat teoksen aitoustodistuksen Porin taidemuseolle.

Sivistystoimialan toimintasäännön §25 mukaan perusyksikön esimies päättää perusyksikön kokoelmapolitiikasta ja kokoelma-aineistoista.

Päätös

Edellä mainituin perustein päätän, että Kimmo Sarjen ja Kimmo Koskelan teos DDR, logiikka, naiset otetaan vastaan Porin kaupungin taidekokoelmaan Jasmin Lehtiniemen esityksen mukaisesti.

 

Allekirjoitus

Anni Venäläinen, vt. taidemuseonjohtaja, sivisitystoimiala, kulttuuriyksikkö, Porin taidemuseo

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö