§ 1 Kokoelmahankintapäätös_1/2023

Lataa 

PRIDno-2022-6269

Päätöspäivämäärä

16.1.2023

Päätöksen tekijä

Taidemuseon johtaja

Päätöksen peruste

Lauran Liljan teokset ovat teknisesti korkealaatuisia ja sisällöltään ajatuksia herättäviä, ajankohtaisia ja monimerkityksellisiä. Teosten muoto ja materiaalien käyttö tuovat esiin teosten avaamia keskusteluja kiinnostavilla ja oivaltavilla tavoilla, luoden katsojalle mahdollisuuden avoimeen vuorovaikutukseen teosten merkitysten kanssa. Porin taidemuseon kokoelmassa teoshankinta kiinnittyy kolmeen painopisteeseen: satakuntalainen ja porilainen taide sekä kokoelmahankinnoille suuntaa antavat näyttely- ja toimintapoliittiset sisältökategoriat ”Fluxus, käsitetaide, ympäristötaide” sekä ”Etnisyys, identiteetti, monikulttuurisuus, globalisoituminen ja ihmisoikeudet”. Laura Lilja on yksi tunnistettavimmista porilaistaiteilijoista, ja hänen taiteensa vertautuu suoraan kansainväliseen aikalaistaiteeseen ja tekijöihin. Liljan teoksia ei ole hankittuna Porin taidemuseon kokoelmiin entuudestaan, näyttelyitä hän on pitänyt sekä Poriginal galleriassa, että Porin taidemuseossa.

Porin taidemuseon kokoelmahankintatyöryhmä on tehnyt teosvalinnan näyttelyvierailulla Ars Pori 22 -näyttelyssä Porin Isokarhun kauppakeskuksessa 27.10.2022 sekä Teams-kokouksessa 28.10. - 2.11.2022. Ryhmään kuuluvat kokoelmayksikön intendentti Anni Saisto, kokoelma-amanuenssi Jasmin Lehtiniemi, museomestari Henri Smura, konservaattori Janita Nieminen, näyttelypalveluiden intendentti Arttu Merimaa, yleisötyön intendentti Mirja Ramstedt-Salonen ja taidemuseonjohtaja Anni Venäläinen.

 

Näyttelyintendentti Arttu Merimaa:

Edellä todetuin perustein esitän, että Laura Liljan teokset Sateenkaarilippu (2022), Blackout (siniristilippu) (2016) ja Blackout (sateenkaarilippu) (2015) hankitaan Porin kaupungin taidekokoelmaan yhteishintaan 13 000 eur (ALV 0%).

Sivistystoimialan toimintasäännön §25 mukaan perusyksikön esimies päättää perusyksikön kokoelmapolitiikasta ja kokoelma-aineistoista.

Kuvaus

Laura Lilja, 3 teosta:

Sateenkaarilippu, 2022, käytöstä poistetut kuormaliinat / koko tilan mukaan

Blackout (siniristilippu), 2016, teippi, valo / koko tilan mukaan

Blackout (sateenkaarilippu), 2015, lateksi, spandex, pvc, verkkokangas, silkki, nahka / 200 x 335 cm

Laura Lilja on Porin Reposaaressa asuva ja työskentelevä taiteilija, joka tunnetaan identiteettien poliittisuutta käsittelevistä veistoksista ja tilateoksista. Ihmisen toiminta ilmastonmuutoksen keskellä sekä sopeutuminen erilaisiin, esimerkiksi kansallisuuden tai oletetun sukupuolen määrittämiin, ryhmittymiin ovat keskeisiä kysymyksenasetteluja Liljan työskentelyssä. Liljan käsitetaiteen sekä poliittisen taiteen perinteisiin kytkeytyvä taide nostaa valokeilaan toiminnan mahdollisuuksien suuntaviivoja yhteiskunnan valtarakenteissa, niin yksilön ylipäätään, kuin myös tarkennetummin taiteilijan kohdalla.

Laura Lilja on opiskellut taidetta sekä Porin taidekoulussa että Taideteollisessa korkeakoulussa (nykyinen Aalto yliopisto), mistä hänellä on Taiteen maisterin tutkinto. Taideopintojen lisäksi Lilja on suorittanut matematiikan ja fysiikan opintoja Joensuun ja Helsingin yliopistoissa sekä naistutkimuksen sivuaineopintoja Helsingin yliopiston Kristiina-instituutissa. Liljan taidetta on ollut esillä näyttelyissä laajasti ympäri Suomea vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2009 hänelle myönnettiin vuoden nuoren Satakuntalaisen taiteilijan stipendi. Liljan teoksia on Suomen valtion taidekokoelmassa, Kuntsin modernin taiteen museon kokoelmissa Vaasassa sekä Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiön taidekokoelmassa Raumalla.

Hankittava teossarja kiinnittyy lippuun muotona ja merkitysten kantajana. Teokset toisintavat ja muokkaavat seksuaalivähemmistöjen sateenkaarilippua sekä Suomen valtion siniristilippua erilaisten materiaalisten ja muotoon liittyvien lähestymistapojen kautta. Sarjan uusin teos Sateenkaarilippu (2022) rakentuu eriväristen, käytettyjen kuormaliinojen rivistöstä ja levittäytyy seinältä lattialle. Blackout (Siniristilippu) (2016) maalaa ristilipun varjon muodon seinään hyödyntäen tilan lattiasta kattoon ja seinästä seinään vedettyä teippiä ja tähän osuvaa valon lähdettä. Blackout (Sateenkaarilippu) (2015) tekstiiliteoksessa lipun sateenkaaren värit ovat pelkistetty jyrkkään mustaan, niin että sateenkaarilipun eri värejä edustavat erilaiset mustat kangaslaadut. Blackout teokset ovat osa laajempaa seitsemän erilaisen lipun sarjaa, jotka kaikki pohjautuvat lipun muodon purkamiseen tilassa ja mustentamisen eleeseen.

Laura Lilja kirjoittaa teoksistaan verkkosivuillaan:

”Blackout on seitsemän eri materiaalein ja tekniikoin toteutetun lipun kokonaisuus, jonka lähtökohtana ovat yhteiskunnan moninaiset valtarakenteet valtiollisista symboleista aina arkea määrittäviin normeihin. Mitä eurooppalaisuus, suomalaisuus ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen itse kullekin merkitsee ja kellä on ”oikeus” edustaa mitäkin ryhmää? Kun muodostuu/muodostetaan ryhmä, jääkö joku väistämättä aina ulkopuolelle?”

”Blackout (siniristilippu) herättää kysymyksiä siitä, mitä tarkoittavat tämän päivän suomalaisuus ja suomalaiset arvot, kun niitä katsotaan ryhmän sisältä, rajalta tai ulkopuolelta. Tilassa liikkuvien katsojien varjot osana teipistä, valosta ja varjoista muodostuvaa siniristilippua kuvaavat tätä näkökulmien moninaisuutta, ryhmiä ryhmän sisällä sekä ryhmään kuulumisen ja kuulumattomuuden monimutkaista problematiikkaa.”

 

Päätös

Edellä mainituin perustein päätän, että seuraavat Laura Liljan teokset hankitaan Porin kaupungin taidekokoelmaan Arttu Merimaan esityksen mukaisesti:

Sateenkaarilippu, 2022 käytöstä poistetut kuormaliinat / koko tilan mukaan

Blackout (siniristilippu), 2016 teippi, valo / koko tilan mukaan

Blackout (sateenkaarilippu), 2015 lateksi, spandex, pvc, verkkokangas, silkki, nahka / 200 x 335 cm

Teosten yhteishinta: 13 000 eur (ALV 0%)

Allekirjoitus

Anni Venäläinen, taidemuseon johtaja, Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö, Porin taidemuseo

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö