§ 6 Kokoelmahankintapäätös 2/2021 Miika Nyyssönen

Lataa 

PRIDno-2021-180

Päätöspäivämäärä

17.11.2021

Päätöksen tekijä

Taidemuseon johtaja

Päätöksen peruste

Porin taidemuseo hankki Maalauksen paikka -näyttelystä kaksi Miika Nyyssösen teosta - Seinämaalarin seinä ja Luolamaalarin luola – Porin kaupungin taidekokoelmaan. Painting Automaton ja Space Objects –teokset oli sovittu otettavaksi lahjoituksena vastaan jo vuonna 2009 näyttelyn päätyttyä. Teoksia ei kuitenkaan oltu merkitty pääkirjaan, joten lahjoitus ei toteutunut. Taiteilija tiedusteli teosten kokoelmastatusta museolta, jolloin todettiin että teoksia ei oltu liitetty kokoelmaan vuonna 2009. Taiteilija ilmoitti olevansa edelleen halukas lahjoittamaan teokset Porin kaupungin taidekokoelmaan. Hankintapalaverissa 13.4.2021 vt. taidemuseonjohtaja Anni Venäläinen, kokoelma-amanuenssi Jasmin Lehtiniemi, ts. näyttelypalveluiden intendentti Maikki Lavikkala ja pedagogisten palveluiden intendentti Mirja Ramstedt-Salonen päättivät, että teoslahjoitus otetaan vastaan.

Miika Nyyssösen teokset Painting Automaton ja Space Objects dokumentoivat Porin taidemuseon näyttelytoimintaa ja niillä on suhde olemassa olevaan kokoelmaan. Taiteilijan maalauksia ja veistoksia kuuluu entuudestaan Porin kaupungin taidekokoelmaan yhteensä 24 kpl. Nyyssösen mediataidetta kokoelmassa ei vielä ole. Space Objects –teos kietoutuu mielenkiintoisesti kokoelmaan kuuluvaan Luolamaalarin luola –veistokseen. Lahjoitettavat teokset täydentävät Porin kaupungin taidekokoelman mediataiteen kokonaisuutta ohjelmoinnin ja tietokoneella avulla tuotetun taiteen osalta. Lahjoituksen kohteena olevat teokset on sovittu taiteilijan ja museon välisissä keskusteluissa otettavaksi kokoelmaan, mutta prosessi on aikanaan jäänyt kesken.

Sivistystoimialan toimintasäännön §25 mukaan perusyksikön esimies päättää perusyksikön kokoelmapolitiikasta ja kokoelma-aineistoista.

 

 

Päätös

Päätän edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti, että Miika Nyyssösen teoslahjoitus otetaan vastaan ja teokset liitetään Porin kaupungin taidekokoelmaan.

Lahjoitus sisältää seuraavat teokset:

Painting Automaton, 2009 
Tietokoneteos 

Space Objects, 2009 
video, kesto 3 min 59 sek 

Allekirjoitus

Anni Venäläinen, vt. taidemuseonjohtaja, sivistystoimiala, kulttuuriyksikkö, Porin taidemuseo

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö