§ 5 Kokoelmahankintapäätös 6/2021 Mari Oikarinen

Lataa 

PRIDno-2021-180

Päätöspäivämäärä

17.11.2021

Päätöksen tekijä

Taidemuseon johtaja

Päätöksen peruste

Porin taidemuseon kokoelmahankintatyöryhmä on tehnyt teosvalinnan sähköpostitse kokouksessaan 2.11.2021. Ryhmään kuuluvat tutkimuspalveluiden intendentti Anni Saisto, kokoelma-amanuenssi Jasmin Lehtiniemi, museomestari Henri Smura, ts. näyttelypalveluiden intendentti Maikki Lavikkala, pedagogisten palveluiden intendentti Mirja Ramstedt-Salonen ja vt. taidemuseonjohtaja Anni Venäläinen.

Työryhmä päätti hankkia näyttelystä Porin kaupungin taidekokoelmaan teokset Putkiremontti ja Nivelet.

Hankintatyöryhmän mielestä hankittaviksi esitetyissä teoksissa materiaalien käyttö ja tekniikka oli oivaltavaa ja mielenkiintoista. Omaperäisesti toteutetut, herkkiä yksityiskohtia sisältävät, sekä hieman humoristisetkin teokset houkuttelevat katsomaan ja keskustelemaan. Veistokset toimivat hyvin yhdessä, mutta ovat myös vahvoja itsenäisiä teoksia. Seinälle ripustettava Nivelet-teos soveltuisi hyvin myös sijoitettavaksi kaupungin toimipisteisiin. Mari Oikarisen teoksia ei ole entuudestaan taidemuseon kokoelmissa. Esitetty teoshankinta dokumentoi Satakunnan alueella opiskelleen taiteilijan työtä sekä Porin taidemuseon näyttelytoimintaa Poriginal galleriassa.

Sivistystoimialan toimintasäännön §25 mukaan perusyksikön esimies päättää perusyksikön kokoelmapolitiikasta ja kokoelma-aineistoista.

Päätös

Päätän hankkia hankintatyöryhmän esityksen mukaisesti Porin kaupungin taidekokoelmaan Poriginal galleriassa 16.10. - 2.11.2021 esillä olleesta Mari Oikarisen Olemisen muotoja -näyttelystä seuraavat teokset:

Putkiremontti, 2021
Puu, kangas
900 euroa

Nivelet, 2021
Puu, kangas, naru
780 euroa

Hinta yhteensä: 1680 eur

Allekirjoitus

Anni Venäläinen, vt. taidemuseonjohtaja, sivistystoimiala, kulttuuriyksikkö, Porin taidemuseo

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö