§ 7 Kokoelmahankintapäätös 7/2021 Anna Estarriola

Lataa 

PRIDno-2021-180

Päätöspäivämäärä

19.11.2021

Päätöksen tekijä

Taidemuseon johtaja

Päätöksen peruste

Universes-teos tilattiin taiteilija Anna Estarriolta osaksi TAIDElaatikko-toimintaa, jossa teosta lainataan kouluihin ja päiväkoteihin. Alkuperäinen suunnitelma oli, että teos liitetään Porin taidemuseon pedagogiseen käyttökokoelmaan teoksen käyttötarkoituksen vuoksi. Tavoitteena oli kuitenkin luoda korkeatasoinen nykytaiteen teos, joka ei ole tarkoitettu leikittäväksi vaan päivähoidon henkilökunnan käyttöön pedagogisessa toiminnassa. Teoksen tuottaminen tämänkaltaiseen käyttöön oli uutta sekä taidemuseolle että taiteilijalle, ja teoksen valmistusprosessissa jouduttiin yhteistyössä ratkomaan monia materiaaleihin ja teoksen käsittelyyn liittyviä ongelmia. Koekäytössä Estarriolan valmis teos osoittautui toteutuksensa ja materiaaliensa puolesta sellaiseksi, että sen lainaaminen vapaaseen käyttöön taidemuseon ulkopuolelle ilman museoammatillista valvontaa on iso riski teoksen säilymiselle.

Taidemuseo päätyi räätälöimään Universes (2021) -teoksen käytön TAIDElaatikko-palvelussa uudella tavalla. Teosta ei luovuteta lainaajille vapaaseen käyttöön, vaan teoksen käsittelyyn perehtynyt taidemuseon edustaja kulkee teoksen kanssa vierailukohteissa huolehtien teoksen esittelystä ja käsittelystä. Teokselle on tehty kuljetuslaatikko taiteilijan tekemän suunnitelman pohjalta. Teoksen käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset, ja sen kanssa voidaan tavoittaa kohderyhmiä paitsi Porissa myös laajemmin Satakunnan alueella osana Porin taidemuseon aluevastuumuseotyötä.

Anna Estarriolan teoksen Universes (2021) turvaamiseksi, ja sen position selkiyttämiseksi katsotaan parhaaksi, että teos liitetään Porin kaupungin taidekokoelmaan. Näin teoksesta huolehditaan kuten muistakin kokoelmateoksista ja teoksen käyttö ja säilyttäminen on selkeästi määritelty myös sen jälkeen kun TAIDElaatikko-toiminta mahdollisesti lopetetaan. Yhdessä taiteilijan kanssa laaditaan sopimus teoksen käyttötavoista.

Porin taidemuseon kokoelmapoliittisen ohjelman (2010) mukaisesti Porin kaupungin taidekokoelman kartutuskriteereitä ovat: taideteoksen korkea taiteellinen laatu, teos on merkittävä oman aikansa kuvataiteen / visuaalisen kulttuurin edustaja ja teoksella on suhde olemassa jo olevaan kokoelmaan.

Universes-teoskokonaisuus rakentuu kolmesta erillisestä, sisäkkäin asetetuista teoksesta, joista jokaisesta avautuu oma itsenäinen maailmansa. Jokainen teososa ilmentää Anna Estarriolan teoksille tunnusomaista katsojan/kokijan katsomiskokemusta haastavaa ja hämmentävää voimaa. Kupoli (maailmankaikkeus) kätkee sisäänsä puoleksi esiin nousevan hattupäisen pään. Sen sisältä paljastuu selkeästi määrittelemätön eläinhahmo, joka synnyttää mielleyhtymän Guided-teokseen. Teos on taiteellisesti korkeatasoinen ja ainutlaatuinen.

Kokoelmahankintatyöryhmää on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.11.2021. Läsnä olivat ryhmään kuuluvat tutkimuspalveluiden intendentti Anni Saisto, kokoelma-amanuenssi Jasmin Lehtiniemi, hallimestari Henri Smura, pedagogisten palveluiden intendentti Mirja Ramstedt-Salonen sekä vt. taidemuseonjohtaja Anni Venäläinen. Edellä todetuin perustein hankintatyöryhmä esittää, että teos liitetään Porin kaupungin taidekokoelmaan.

Sivistystoimialan toimintasäännön §25 mukaan perusyksikön esimies päättää perusyksikön kokoelmapolitiikasta ja kokoelma-aineistoista.

Päätös

Päätän, että Anna Estarriolan teos Universes (2021) liitetään Porin kaupungin taidekokoelmaan.Taiteilijan kanssa laaditaan sopimus teoksen käyttötavoista ja taiteilijalle maksetaan teoksen luovuttamisesta kokoelmaan kompensaationa taiteilijapalkkio jonka määrä on 2000 euroa.Taiteilija on hyväksynyt esityksen.

Allekirjoitus

Anni Venäläinen, vt. taidemuseonjohtaja, sivistystoimiala, kulttuuriyksikkö, Porin taidemuseo

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö