§ 4 Kokoelmapoisto_Salong 3+_Egotriptyk

Lataa 

PRIDno-2022-6271

Päätöspäivämäärä

17.11.2022

Päätöksen tekijä

Taidemuseon johtaja

Päätöksen peruste

Porin taidemuseon kokoelmapoliittisen ohjelman (Porin kaupungin kulttuurilautakunta 21.01.2010, § 9) mukaan voidaan tehdä päätös taideteoksen poistamisesta kokoelmasta, mikäli taideteos on vakavasti vaurioitunut tai tuhoutunut niin, että sitä ei ole mahdollista esitellä taideteoksena. Päätöstä varten tarvitaan konservaattorin lausunto. Porin taidemuseon konservaattori Janita Nieminen on lausunnossaan (1.11.2022) todennut, että teokselle on tapahtunut peruuttamattomia vaurioita.

Sivistystoimialan toimintasäännön §25 mukaan perusyksikön esimies päättää perusyksikön kokoelmapolitiikasta ja kokoelma-aineistoista.

 

 

Kuvaus

Porin taidemuseo hallinnoi Porin kaupungin taidekokoelmaa, johon kuuluu teos:

Salong 3+ (Anna-Maija Aarras, Sussi Henriksson ja Ann Sundholm)

Egotriptyk, 1989

Inv: TM1062

Materiaalit: Mahonkilevy, turkikset, tekotimantit, saviruukut, muoviesineet, vesiränni, puu

Mitat: 220 x 268 cm

Teos on hankittu Porin kaupungin taidekokoelmaan 28.12.1989. Sittemmin teoksen ollessa varastoituna museon taidevarastossa sen turkisosat ovat kärsineet laajoja vaurioita tuhohyönteisten takia. Teoksen palauttaminen alkuperäiseen asuunsa ei ole enää mahdollista. Anna-Maija Aarras on todennut 25.5.2022 puhelinkeskustelussa kokoelma-amanuessi Jasmin Lehtiniemen kanssa, ettei teoksen korjaaminen ole mielekästä, vaan se tulee hävittää. Poistosta laaditaan sopimus taiteilijoiden kanssa. Taiteilijat ovat hyväksyneet sopimusehdot. 

Museo on velvollinen hävittämään teoksen luotettavalla tavalla ja pysyvästi. Hävittämisen tapa dokumentoidaan ja kirjataan teoksen tietoihin. Teostiedot ja teoksen valokuvat säilytetään osana Porin kaupungin taidekokoelman tietoja. Museolla on oikeus käyttää, julkaista ja lainata teoksen tietoja ja valokuvia soveltuviksi katsomillaan tavoilla.

Sopimusehdoissa todetaan, että päätös on voimassa pysyvästi, päätöstä ei ole mahdollista purkaa, ja taiteilijoilla säilyy vallitsevan lainsäädännön mukainen tekijänoikeus teoksesta otettuihin valokuviin.

 

Päätös

Edellä kuvatuin perustein päätän, että teos taiteilijaryhmä Salong 3+ teos Egotriptyk, 1989, poistetaan Porin kaupungin taidekokoelmasta.

Allekirjoitus

Anni Venäläinen, museonjohtaja, Porin taidemuseo, Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö