§ 1 Arviointikertomuksen visualisoinnin ja taittotyön hankinta

Lataa 

PRIDno-2022-637

Päätöspäivämäärä

22.3.2022

Päätöksen tekijä

Tarkastusjohtaja

Päätöksen peruste

Saapuneet tarjous täytti pyydetyt vaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Tarjouksen valintaperuste

valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä

1. Toiminnalliset ominaisuudet; visiointilinjaukset ja osaaminen/referenssit

2. Hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjouksessa esitetyt visiointilinjaukset ja osaaminen vastaavat hyvin tilaajan tarvetta. 

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Arviointikertomuksen visualisoinnin ja taittotyön yksikköhinta (alv 0%) on 3430 euroa ja mahdollisten lisäsivujen sekä lisägraafien visualisointi on 50 euroa  kappaleelta. Tarjousvertailun asiakirjanumero on PRIDno-2022-637.

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että vuosien 2021 ja 2022 arviointikertomusten visualisointi ja taittotyö hankitaan Vida Design Oy:ltä.

Organisaatiotieto

Tarkastustoimi