§ 6 Meri-Porin uimahallin kassa- ja kahvilapalveluiden ostopalvelusopimus, option käyttöönotto 1.9.2022-22.6.2024

Lataa 

PRIDno-2022-810

Päätöspäivämäärä

17.2.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Meri-Porin uimahallin kassa-ja kahviopalveluiden ostopalvelusopimus sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön ja Anne's Cafe Oy:n välillä on voimassa ajalla 3.9.2019-23.6.2022, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikön päätös § 28/23.5.2019.

Sopimuksessa on mainittu kahden vuoden optio sopimuksen jatkamisesta ajalle 1.9.2022-22.6.2024 sopimusosapuolten yhteisellä hyväksynnällä. Sopimusosapuolet ovat käymissään keskusteluissa ilmaisseet halunsa jatkaa ostopalvelusopimusta optiokauden ajan.

Kauden 2022-2023 osalta Meri-Porin uimahalli on yleisökäytössä ajalla 1.9.2022-22.6.2023 ja kauden 2023-2024 osalta ajalla 1.9.2023-22.6.2024.

Optiokaudella noudatetaan varsinaisen sopimuskauden sopimuksen ehtoja.

Lipunmyyntikorvaus 2 900,00€ + alv maksetaan laskua vastaan kuukausittain.

Sopimuskauden kokonaiskorvaus koko sopimuskauden ajalta 1.9.2022 - 22.6.2024 on 63 800,00 € + alv.

 

Päätös

Päätän, että Anne's Cafe Oy:n kanssa tehdyn Meri-Porin uimahallin lipunmyynti- ja kahviopalvelusopimuksen kahden vuoden optiokausi ajalla 1.9.2022 - 22.6.2024 otetaan käyttöön. Sopimus jatkuu alkuperäisen allekirjoitetun ostopalvelusopimuksen ehdoilla eikä optiokaudesta laadita erillistä sopimusta.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Liikunta- ja nuorisoyksikkö