§ 7 Satakunnan Rajattomasti Liikuntaa -hankkeeseen osallistuminen

Lataa 

PRIDno-2022-979

Päätöspäivämäärä

24.2.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Satakunnan Rajattomasti Liikuntaa -kumppanuusverkosto on Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu LiikU ry:n koordinoima alueellinnen verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla, syventää kuntien liikuntatoimien ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja osaamista sekä tuottaa toimintamalleja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Tavoitteena on jatkaa jo syntyneiden alueellisten työkalujen ja toimintatapojen kehittämistä sekä etsiä sellaisia uusia kehittämisen osa-alueita, joille kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä on hyötyä niin liikunnan strategisen asemoimisen, liikkumaan aktivoinnin kuin olosuhteidenkin kehittämisen näkökulmasta.

Verkostokumppanit sitoutuvat yhteisesti sovituin tavoin 1) liikunnan aseman vahvistamiseen seudullisia ja kuntatasoisia strategisia asiakirjoja tukevissa ohjelmissa, 2) liikuntaviestinnän ja -vaikuttamisen vahvistamiseen, sekä 3) käytännön liikkumaan aktivoinnin osaamisen, toimintamallien ja -tuotteiden kehittämiseen.

Satakunnan hankkeen taustana on Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla -hanke, joka on päättymisensä jälkeen muuttunut kuntien pysyväksi käytännöksi. Yhteistyö tukee liikuntalaissa mainittua tavoitetta kuntien välisen ja alueellisen yhteistyön kehittämisestä.

LiikU ry asettaa päätoimisen projektipäällikön koordinoimaan yhteistyötä ja projektipäällikkö vastaa toiminnan suunnittelusta, operatiivisesta johtamisesta sekä raportoinnista. Kumppanuusverkoston kunnat osallistuvat hankkeen rahoittamiseen kunnan asukaslukuun suhteutetulla summalla:

  • 0 - 49 999 asukkaan kunnat: 0,30 euroa per asukas
  • 50 000 - 99 999 asukkaan kunnat: 0,20 euroa per asukas
  • 100 000 - asukkaan kunnat: 0,15 euroa per asukas

Tämän lisäksi jokainen osallistuva kunta maksaa mukana olevien kuntien urheiluseuroille maksutta tarjottavista Rajattomasti liikuntaa -seurakoulutuksista alla olevan jaottelun mukaisesti:

  • Pori 1 600 euroa
  • Rauma 1 000 euroa
  • Eura, Eurajoki, Huittinen, Kankaanpää 550 euroa per kunta
  • Jämijärvi, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku ja Säkylä 350 euroa per kunta

Koulutuksia järjestetään vuosittain 10-12 kpl erillisen koulutussuunnitelman mukaan.

Kumppanuusverkosto on toistaiseksi voimassa oleva, mutta osallistumisen voi irtisanoa kunkin kalenterivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana niin, että osallistuminen päättyy kyseisen kalenterivuoden loppuun.

Päätös

Päätän, että sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkö osallistuu Satakunnan Rajattomasti Liikuntaa -hankkeeseen seudullisen yhteistyön lisäämiseksi ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi verkostomaisella työskentelyllä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoa liikkumisesta laajemmin kaupungin organisaatiossa ja luoda edellytyksiä tulevalle alueelliselle yhteistyölle.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivitystoimiala

Organisaatiotieto

Liikunta- ja nuorisoyksikkö