§ 2 Sitoumus Sarastia Oy:n luonnontieteen alojen opetustarvikkeiden hankintasopimukseen ajalle 3.6.2022-2.6.2026

Lataa 

PRIDno-2019-1259

Päätöspäivämäärä

1.2.2023

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Sivistystoimiala on yhdessä hankintapalveluiden kanssa valmistellut sitoumusta Sarastia Oy:n luonnontieteen alojen opetustarvikkeiden hankintasopimukseen. Sopimuksen piiriin kuuluvat maantiedon ja biologian, fysiikan ja kemian opetustarvikkeet sekä opetuksessa käytettävät kemikaalit.  Sitoumuksen kohteena ovat opetusyksikön luonnontieteen alojen opetustarvikkeet. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt.

Toimittajat:
IS-VET Oy
Tevella Oy

Kuvaus

Perustelut sitoutumiselle ovat saatavat hinta- ja prosessisäästöt sekä tuotevalikoiman ja -hinnoittelun hallittavuus.

Päätös

Päätän, että Porin kaupungin sivistystoimiala tekee sitoumuksen Sarastia Oy:n luonnontieteen alojen opetustarvikkeiden hankintasopimukseen ajalle 3.6.2022-2.6.2026. Sitoumuksen kohteena ovat opetusyksikön luonnontieteen alojen opetustarvikkeet. Sitoumusta voivat tarpeen mukaan käyttää myös muut sivistystoimialan yksiköt.  Sitoumuksen käytännön järjestelyt hoitaa Porin kaupungin hankintapalvelut.

Tästä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ei voi Kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö