§ 29 Yhteistyösopimus, FC Jazz Juniorit ry

Lataa 

PRIDno-2022-5533

Päätöspäivämäärä

10.10.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, sivistystoimiala

Päätöksen peruste

Porin kaupungin sivistystoimiala ja FC Jazz Juniorit ry sopivat porilaisten lasten, nuorten ja aikuisten liikuttamisesta sekä urheiluakatemiatoiminnan toteuttamisesta seuraavaa:

FC Jazz Juniorit ry järjestää erillisen sopimuksen mukaisesti

  • maksuttomia jalkapallo-/liikuntakouluja
  • tapahtumakiertueita etäällä Porin keskustasta oleville alueille
  • Porin kaupungin työntekijöille kohdennettuja aikuisten "liikuntatunteja"
  • Satakunnan Urheiluakatemian toisen asteen ja yläkouluvaiheen aamuharjoittelun toteuttamisen jalkapallon osalta

Kuvaus

.

Päätös

Päätän, että FC Jazz Juniorit ry:n kanssa solmitaan perusteluissa kuvattu yhteistyösopimus.

Sopimuksen yksityiskohdista sovitaan erikseen laadittavalla yhteistyösopimuksella, jonka luonnosversio lähetetään FC Jazz Juniorit ry:lle tämän päätöksen mukana. 

Allekirjoitus

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö