§ 12 Imulakaisukoneen hankinta

PRIDno-2022-1020

Päätöspäivämäärä

8.4.2022

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Päätöksen peruste

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Oy J-Tradin Ab:n tarjous täytti kelpoisuusvaatimukset. 

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Suurimmat vertailupisteet. max. 100 pistettä. Vertailukriteereinä ovat: kokonaishinta max 70 pistettä, toiminnalliset ominaisuudet max 15 pistettä ja toimitus- ja takuuaika max 15 pistettä.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Koska tarjouksia oli vain yksi, varsinaista tarjousvertailua ei tehty. Hyväksytysti annettu tarjous on kokonaistaloudellisesti edullinen ja vastaa tilaajan tarpeita.

Päätös

Teknisen toimialan toimintasäännössä hankintavalta on delegoitu 500 000 euron arvoon saakka toimialajohtajalle. Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että tarjouspyynnön mukainen imulakaisukone hankitaan Oy J-Trading Ab:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö